A Nosa Terra

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Periódico galego

Lema:
"¡Galicia! Nai e señora, sempre garimosa e forte; preto e lexos; onte, agora, mañán… na vida e na morte" (Ramón Cabanillas)
Principios do galeguismo. 1 - Galicia, unidade cultural. 2 - Galicia, pobo autónomo. 3 - Galicia, comunidade cooperativa. 4 - Galicia, cédula de universalidade
¡Bárbaros! Las ideas no se matan (Domingo F. Sarmiento)
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1942
Fin:
1972
Dirección
A. Fernández Prol; Manuel Pedreira; Bieito Cupeiro;
Colaboración
A. Zapata García; Avelino Díaz; Manuel Beiras; X. Paz Lestón; Castelao; Antón Alonso Ríos; Ánxel Fole; Eliseo Alonso; Francisco Fernández del Riego; Gumersindo Sánchez Guisande; Isaac Díaz Pardo; Luís Seoane; Manuel María; Manuel Portela; Moisés da Presa; Ramón de Valenzuela; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Rey Baltar; Ramón Suárez Picallo; Ricardo Flores; Ricardo Palmás; Rodolfo Prada; Xerardo Álvarez Gallego; Xosé Núñez Búa;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego, algúns artigos de opinión aparecen traducidos ao castelán
Formato:
xornal, 33 cm
Extensión:
Variable, entre 4 e 12 páxinas. O n.º especial dedicado a Castelao ten 78 páxinas
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación política, marcadamente nacionalista, editada pola Irmandade Galega de Bos Aires, que retoma o título da publicación do Partido Galeguista, da que é continuadora. O xornal informa dos propósitos dos grupos nacionalistas de Bos Aires e América, describindo as súas actividades. Tamén contén informacións sobre a situación da colectividade e de Galicia, aparecendo comentarios sobre a situación política e social galega
Observacións:
Na última páxina aparece Nuestra Patria. No número 425 informan que o antigo Grupo Galleguista editara anteriormente dous números de A Nosa Terra en Bos Aires. Existe unha edición fascimilar desta publicación
Ilustracións:
Escasas, fotografías de actualidade que complementan artigos e retratos de personalidades galeguistas
Publicidade:
Escasa, aparecen avisos de establecementos comerciais de emigrantes
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1944: n.º 432, 433
1945: n.º 442
1946: n.º 448-451, 454
1947: n.º 458
1948: n.º 461, 464, 466
1949: n.º 469
1950: n.º 474 (especial dedicado a Castelao)
1951: n.º 476, 479, 480
1952: n.º 481
1953: n.º 482-487
1954: n.º 488-491
1955: n.º 492, 494, 496-498
1956: n.º 499, 500
1958: n.º 501
1961: n.º 503
1963: n.º 504-506
1964: n.º 507
1965: n.º 508
1968: n.º 509
1969: n.º 510-512
1970: n.º 513-515
1972: n.º 517, 518