Repertorio da prensa da emigración galega

----

Orientación Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
Todo por la libertad y la democracia
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1962
Dirección
C. A. González;
Administración
José Ramón Tarela. nº 3;
Colaboración
Alfonso Álvarez Gándara; Avelino Díaz; J. Rodríguez; Juan Pérez Fernández; Xosé B. Abraira; Andrés Torres Queiruga; Celso Emilio Ferreiro; Eliseo Pulpeiro; Emilio González López; Emilio Pita; Francisco Fernández del Riego; Manuel Lueiro Rey; Ramón Otero Pedrayo; Valentín Paz-Andrade;
Comisión de prensa
Eliseo Barrio; Jesús Barcala; José Ramón Tarela;
Secretaría de redacción
J. Rodríguez. nº 3;
Periodicidade:
Mensual, con irregularidades
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
39 x 29 cm
Extensión:
Variable, entre 6 e 12
Prezo:
Moi variable. N.º 1: 5$; n.º 12: 7$; n.º 27: 10$
Redacción:
Hipólito Irigoyen, 642. Bos Aires
Imprenta:
Talleres Gráficos Arece, Hipólito Irigoyen, 164. Bos Aires.
Contido:
Esta publicación xurdiu tras as loitas internas no seo da Federación de Sociedades Gallegas, como voceiro da Unión Federal Gallega Democrática, facción que critica fortemente a través desta revista a orientación "comunista", segundo eles, da Federación. Progresivamente concederán unha maior atención a outros temas da colectividade, informando da situación galega e das actividades das sociedades e dos centros provinciais. Reproducen ademais artigos de intelectuais galegos e colaboracións literarias.
Ilustracións:
Moi escasas, algunha fotografía de sociedade ou de personalidades galegas
Publicidade:
Moi escasa, aparece algún aviso comercial ou profesional, audicións radiais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1962: n.º 1-8
1963: n.º 9-19
1964: n.º 20-27
1965: n.º 28-30