Lugar:
Toronto
País:
Canadá
Inicio:
[1970]
Dirección
Carlos Cacheiro; J. R. Jato;
Periodicidade:
Anual
Redacción:
Toronto. Ontario
Imprenta:
Toronto. Ontario.
Contido:
Revista societaria editada polo Centro Gallego de Toronto. Reproduce artigos relacionados coa política e a cultura galegas, ademais de incluír noticias sobre o funcionamento e as actividades da entidade editora.
Relacionadas:
Centro Gallego de Toronto. 1975 (Publicacións editadas pola mesma sociedade); Celta Social. 1977 (Publicacións editadas pola mesma sociedade);