Boletín de Propaganda de la Sociedad Unión Mugardesa

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1946
Fin:
1958
Dirección
Gabriel Míguez Deus;
Periodicidade:
Semestral
Idioma:
Bilingüe
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Boletín societario no que se describe a vida interna, actividades e a crónica da Unión Mugardesa, entidade editora.