Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia Nueva

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Semanario Popular de la Colectividad Gallega en el Uruguay

Lugar:
Montevideo
Inicio:
1931
Fin:
1931
Fundación
A. San Román; José Silva Barros;
Administración
A. San Román;
Colaboración
Avelino Rodríguez Elías; Fernando López Martín; José Ramón Moure; Lisardo R. Barreiro; Luis de Zulueta; Ramón Otero Pedrayo; Rosa Arciniega;
Ilustración
R. de Torres;
Xefatura de redacción
Eduardo García del Río;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
50 x 34,5 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Cerro Largo, 1317. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Prensa de información xeral que presta unha especial atención á actualidade de Galicia, aparecendo as noticias agrupadas por vilas e comarcas. Tamén analiza a súa situación política en seccións como "Comentos Semanales" ou "Colaboradores de Galicia" e informa da cultura, arte e literatura galegas. Outros apartados da publicación están dedicados a describir os diversos actos sociais acaecidos na colectividade emigrada.
Ilustracións:
Fotografías de sociedade, de persoeiros, de esceas costumistas. Tamén aparecen reproducións artísticas, gravados e fotografía dun cadro de R. de Torres.
Publicidade:
Na primera páxina aparece unha guía comercial de profesionais de sectores como a alimentación, a saúde ou o téxtil. Nas páxinas interiores inclúense anuncios, nun maior formato, de bancos, tabacos, alimentación etc.