Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista do Padroado da Cultura Galega de México

Lugar:
México, D. F.
Inicio:
1959
Fin:
1968
Dirección artística
Arturo Souto;
Dirección
José Caridad Mateos; Carlos Velo; Florencio Delgado Gurriarán; Luís Soto Fernández;
Administración
Amadeo Rodríguez; Antonio Yáñez Pereiro. nº 2; Inocencio Ferrer Ovide. nº 3-4; Xermán Rañó Pérez. nº 1;
Distribución
José Cardenas;
Ilustración
Gironella; J. Quesada; Ledo; Arturo Souto; Carlos Maside; Isaac Díaz Pardo; Luís Seoane;
Redacción
Luisa Viqueira; Walter Fugarolas; Xohán López Durá; Yolanda López; Elixio Rodríguez; Francisco Comesaña;
Relacións públicas
Elixio Rodríguez;
Armaxe
A. Souto Alabarce. nº 1; Manuel Guzmán A.. nº 2-4;
Colaboración
A. Rey Romalde; Ángel Huete Rodríguez; José Caridad Mateos; Marcial Fernández; Benito Varela Jácome; Carlos Casares; Carlos Velo; Domingo García-Sabell; Florencio Delgado Gurriarán; Florentino López Cuevillas; Francisco Fernández del Riego; Leandro Carré Alvarellos; Luís Soto Fernández; Pedro de Llano Neira; Ramón Cabanillas; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Piñeiro; Sebastián Martínez-Risco y Macías; Valentín Paz-Andrade; Xesús Alonso Montero; Xosé Luís Méndez Ferrín; Xosé Neira Vilas; Xosé Núñez Búa;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
33 x 23 cm
Extensión:
Variable, entre 68 e 86 páxinas
Financiamento:
Inclúe un listado de persoas e institucións que colaboraron economicamente coa revista.
Redacción:
México. América
Imprenta:
Editorial Muñoz, S.A., México, D. F.. México.
Contido:
Revista cultural de orientación galeguista, esta publicación pretende recoller nas súas páxinas "calquera idea literaria artística, filosófica, sempre que fose antifascista e non se apoiase na ditadura". Colaboraron nela importantes personalidades da Galicia interior e exterior, que abordaban a realidade galega nos seus diferentes ámbitos: cultural, político, económico e social.
Observacións:
Existe unha edición fascimilar realizada en 1989 con introdución de Margarita Ledo.
Ilustracións:
Publicación de coidado deseño, na que abundan as ilustracións, entre as que destacan as reproducións artísticas e debuxos reivindicativos de Castelao, Arturo Souto, Maside, Jaime Quesada, Gironella, Ledo, Isaac Díaz Pardo, Luís Seoane etc.
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Nova Galicia. 1968 (Publicacións editadas pola mesma sociedade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1959: n.º 1
1962: n.º 2
1965: n.º 3
1968: n.º 4