Boletín de Ferrol y su comarca

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Sociedad de Instrucción y Fomento Agrícola e Industrial: Órgano oficial de la misma

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1911
Fin:
1912
Colaboración
Camilo Ruso Rey; Enrique Zas; Francisco Barral; Guillermo Cedrón; J. Beltrán; J. L. Villamil; Jotabé; Juan Domínguez; Ricardo Neira; Mercedes Vieito Bouza; Pablo Rodríguez Fernández;
Periodicidade:
Mensual e bimestral
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
25,5 x 18 cm
Extensión:
Variable, entre 16 e 20 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
El Siglo XX, Teniente Rey, 27. A Habana.
Contido:
Publicación da Sociedade de instrución Ferrol y su comarca, que ofrece información sobre a vida interna e as actividades da mesma. Tamén contén novas de actualidade, principalmente da comarca de Ferrol, e artigos sobre a instrución e o progreso de Galicia.
Observacións:
O exemplar consultado está moi deteriorado, faltan as dúas primeiras páxinas, polo que é imposible analizar algúns apartados.
Ilustracións:
Non ten, agás as portadas dalgúns números.
Publicidade:
Localizada ao principio e ao final da revista, onde aparecen anuncios publicitarios en recadros. Aparecen avisos de carpinterías, encadernacións, compra e venda de obxectos, xastrerías, etc. Nas páxinas finais da revista anúncianse médicos especialistas.