Repertorio da prensa da emigración galega

----

Hermandad Gallega de Venezuela

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Caracas
Inicio:
1970
Dirección
Juan Antonio Iglesias;
Colaboración
Dolores Vieites Torreiro; V. López Pascual; Benito Varela Jácome; Fernando Ónega; Juan Antonio Iglesias; Luciano García Alén; Rafael Baltar Tojo;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán, agás reproducións de literatura galega e de viñetas humorísticas aparecidas na prensa galega
Formato:
1970: 30,5 x 24,5 cm. 1994: 28 x 21 cm.
Extensión:
Moi variable, oscila entre 40 e 90 páxinas, aumentando nos números extraordinarios ata 124 páxinas
Prezo:
1970-1973: Gratuíta para socios; 1974: exemplar: 2 bolívares
Tiraxe:
1970: 11.000 exemplares 1971-1974: 15.000 exemplares
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
Grabados Nacionales, La Victoria. Aragua.
Owelinh, C.A., Caracas. Venezuela.
Contido:
Prensa societaria que contén abundante información, gráfica e escrita, sobre as actividades de carácter cultural e social desenvolvidas pola entidade editora e outros aspectos arredor da mesma (infraestruturas, relacións institucionais, órganos directivos etc.). Combina esta información propia da prensa institucional con escritos de carácter cultural sobre de Galicia, España ou Venezuela (literatura, arte, costumes, notas biográficas, opinións de intelectuais etc.) e reproducións de artigos doutros xornais.
Ilustracións:
Moi abundantes e dispersas. Predominan as fotografías, sobre todo as de tipo social, seguidas das evocadoras de Galicia. En menor medida atópanse debuxos, viñetas humorísticas e reproducións artísticas.
Publicidade:
Abundante, predomina a de tipo comercial e do sector financeiro con anuncios de bancos e compañías crediticias: Visa, Mastercard, e, en menor medida, anuncios vinculados ao transporte (compañías aéreas, axencias de viaxes e alugamento de coches), asesorías etc.
Relacionadas:
Aires da Terra. 1961 (Publicación da mesma entidade editada noutra época); Irmandade. 1965 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.); Boas Novas. 1979 (Publicación da mesma entidade); Punto de Unión. 1987 (Publicación vinculadas coa mesma entidade); Irmandade, A. 1993 (Outro voceiro da mesma sociedade, a Hermandad Gallega de Venezuela.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1970: n.º extraordinario (dedicado ás Festas de Galicia)
1973: n.º 8-10
1990: 30 aniversario
1994: decembro
1995: abril
2000: 40 aniversario
2005: 44 aniversario