PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: Viaxe de Gelmírez

[libro]
Epístolas
1
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1949-12-21
Carta de Otero Pedrayo a Carballo Calero (1949)
Ourense
Orixinal