PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: Vida del Doctor Don Marcelo Macías y García

[libro]
Epístolas
2
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1943-03-31
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1957-08-05
Carta de Carballo Calero a Otero Pedrayo (1957)
Fingoi
Trasalba
Orixinal