PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: divulgación científica

Epístolas
24
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1953-05-18
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1953
Orixinal
1960-04-29
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1964-04-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1964-05-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1964-05-17
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1965-06-03
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1966-09-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1966-10-13
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1969-02-02
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1970-09-15
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-09-29
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-10-04
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-10-14
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-10-21
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-26
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-31
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1971-01-08
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-01-13
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-02-13
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-04-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1972-04-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1972
Orixinal
1973-10-16
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1977-03-28
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1977
Orixinal