PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: Colección: Otero Pedrayo con Antonio Fraguas

O Consello da Cultura Galega (CCG) presenta o “Epistolario” de Ramón Otero Pedrayo, unha iniciativa da Fundación Otero Pedrayo. O primeiro lote de misivas que o CCG pon ao dispor do público no seu web correspóndese coas cartas que Otero Pedrayo remitiu a Antonio Fraguas.

Esta publicación dixital da correspondencia entre os dous autores consta dun conxunto de cartas enviadas polo escritor ourensán que se atopan depositadas no Museo do Pobo Galego, que é o posuidor do arquivo persoal de Antonio Fraguas Fraguas. Esta colección está formada por 104 cartas enviadas entre 1928 e 1976.

O CCG puxo á disposición da devandita Fundación a aplicación informática “Epistolario” para a súa difusión en forma dixital, na que xa figuran a correspondencia doutros persoeiros galegos como Luís Seoane, Rosalía de Castro etc.

Trátase dun proxecto aberto que progresivamente vai ser enriquecido con novas coleccións de correspondentes en constante colaboración entre o Consello da Cultura Galega e a Fundación Ramón Otero Pedrayo, para que a difusión do epistolario do escritor de Trasalba poida consultarse nos webs das dúas institucións.
Epístolas
104
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1928-12-00
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Ourense
Orixinal
1929-12-23
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1930-06-28
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1932-01-00
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1932-04-28
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1932-04-28
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1932-09-00
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1932-10-00
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1942-09-19
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1942-10-04
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1942-10-24
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1943-01-22
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1943-03-21
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1943-03-31
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1943-08-30
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1944-07-08
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1944-07-21
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1944-10-10
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1944-12-30
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1945-02-06
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1945-07-02
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1945-09-09
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1945-09-19
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1945-10-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1945-12-28
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1946-09-25
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1946-11-09
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1946-12-13
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1947-01-29
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1947-04-02
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1947-04-26
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1947-06-11
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1948-01-15
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1948-07-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1948-09-06
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1948-11-29
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1948-12-03
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1949-01-09
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1949-01-16
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1949-01-30
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1949-03-07
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1949-05-19
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1949-12-14
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1949-12-18
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1950-01-10
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1950-04-06
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1950-05-02
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1951-03-15
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1951-04-19
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1951-09-03
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1951-12-24
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1952-09-03
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1953-01-07
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1953-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1954-02-00
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1954-03-24
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1954-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1955-08-14
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1955-08-19
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1955-08-25
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1955-08-25
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1955-12-30
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1956-05-18
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1956-09-02
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1956-12-19
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1957-04-03
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1957-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1957-06-29
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1957-09-11
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1957-11-01
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1958-11-10
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1959-02-16
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1959-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1959-06-24
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1959-09-15
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1960-03-01
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1960-06-11
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1960-09-10
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1961-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1961-09-16
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1962-04-13
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1962-09-16
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1962-12-22
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1963-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1963-06-18
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1964-01-16
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1964-01-16
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1964-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1969-02-07
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1969-09-13
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1970-02-09
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1970-05-08
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1970-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1971-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1971-10-04
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1972-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1972-09-09
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1973-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1974-01-19
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1974-02-09
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1974-06-12
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1974-09-07
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1975-02-06
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal
1976-01-03
Carta de Otero Pedrayo a Fraguas
Orixinal