PROXECTO EPÍSTOLA

----

TEMÁTICA: Fondo: Ramón Piñeiro na Fundación Penzol

Epístolas
79
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1953-05-18
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1953
Orixinal
1960-04-29
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1960-06-26
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1960-10-18
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1960-11-28
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1964-03-30
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1964-04-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1964-05-17
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1964-09-13
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1965-03-11
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-03-18
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-05-15
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-06-03
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-09-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-10-25
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1965-11-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1966-01-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1966-04-20
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1966-06-28
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1966-09-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1966-10-13
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1966-10-29
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1966
Orixinal
1967-09-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1967
Orixinal
1967-10-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1967
Orixinal
1968-01-01
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal
1968-04-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1968-10-10
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal
1968-10-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal
1968-11-10
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal
1968-12-01
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal
1969-01-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1969-02-02
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1969-05-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1969-06-02
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1969-11-07
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal
1970-01-10
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-02-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-03-15
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-03-30
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-05-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-09-15
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-10-04
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-10-14
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-10-21
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-19
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-26
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-31
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1971-01-01
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-01-08
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-01-13
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-04-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-04-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-04-28
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-05-31
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-06-30
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-08-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1971-10-15
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1971
Orixinal
1972-05-03
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1972
Orixinal
1972-11-24
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1972
Orixinal
1972-12-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1972
Orixinal
1973-01-08
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-06-10
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-07-03
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-07-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-09-02
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1973-10-16
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1973
Orixinal
1974-09-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1974
Orixinal
1974-10-05
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1974
Orixinal
1974-11-18
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1974
Orixinal
1975-10-07
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1975
Orixinal
1976-03-14
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1976
Orixinal
1976-09-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1976
Orixinal
1976-09-20
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1976
Orixinal
1976-11-26
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1976
Orixinal
1977-03-28
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1977
Orixinal
1977-05-04
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1977
Orixinal
1978-01-01
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1978
Orixinal
1978-02-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1978
Orixinal