Proxecto epístola

----

Revista de Economía de Galicia

Fondo: Valentín Paz-Andrade no seu arquivo persoal

Promovida pola editorial Galaxia, publicouse entre xaneiro do ano 1958 e decembro do ano 1968 grazas á iniciativa de Xaime Isla Couto. Da súa intendencia ocupouse só o director, Xaime Isla, coa colaboración de Ramón Piñeiro e de Francisco Fernández del Riego, grupo ao que se incorpora no ano 1963 como subdirector Xosé Manuel Beiras Torrado.
Epístolas
0 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]