Proxecto epístola

----

La Voz de Galicia

Fondo: Ramón Piñeiro na Fundación Penzol

Programa galego promovido por Fernando Iglesias ‘Tacholas’ e o Centro Ourensán. Contaba para isto cun pequeno equipo de profesionais no que se destacaban, ademais del mesmo como condutor principal do programa, o locutor comercial José Carreira e o técnico de son José Citelli, todos eles profesionais da emisora LR9. O patrocinio correu a cargo do Centro Ourensán, que para celebrar a posta en antena organizou un acto de presentación oficial para toda a colectividade no que interviñeron como convidados máis relevantes á coral da entidade provincial e ao escritor Eduardo Blanco Amor. Localización: Consello da Cultura Galega e Fonoteca da Radio Galega.
Epístolas
1 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1969-05-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1969
Orixinal