Proxecto epístola

----

Suevia [1913]

Fondo: Valentín Paz-Andrade no seu arquivo persoal

Revista ilustrada de carácter rexionalista. "Galleguismo, porque amamos a Galicia y anhelamos, antes que nada en la vida, su bien moral y material (…) Y quisieramos, aquí, donde tanto se comercia con conceptos patrioteros, hacer de nuestro galleguismo un dogma y lo haremos". Reproduce unha ampla serie de colaboracións literarias de escritores galegos e traballos sobre a cultura galega. Xunto a este tipo de artigos aparecen outros referidos a temas políticos, abordados dende unha orientación galeguista e agrarista, e á emigración. Por último, inclúe informacións sobre as actividades da colectividade e Galicia.
Epístolas
0 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]