Proxecto Epístola

----

Álvaro Cebreiro (1903-1956)

Traballou en El Pueblo Gallego, Faro de Vigo, Vida Gallega, El Ideal Gallego, Galicia Emigrante. Xunto co poeta Manuel Antonio foi autor do manifesto ¡Mais alá! encol da vangarda artística e literaria.
Epístolas
0
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]