Proxecto Epístola

----

Luís Villaverde

Galego residente en Bos Aires que xunto a Luís Seoane, Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, Amparo Alvejar, Blanco Amor, María Teresa León e Rafael Alberti crean a Editorial Atlantida que dirixe Rafael Dieste.
Epístolas
0
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]