Proxecto Epístola

----

Federico Ribas (1890-1952)

Debuxante e publicista. Os seus anuncios e carteis para as campañas publicitarias da industria de perfumería Gal, realizados a partires de 1916, sentaron as bases da publicidade española. Deu a coñecer as súas ilustracións nas publicacións Blanco y Negro, La Esfera, Buen Humor, Aire Libre, Lecturas e Crónica. En Bos Aires realizou durante os anos corenta as adaptacións gráficas do Quijote (1946) e de La isla del tesoro (1947).
Epístolas
0
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]