Proxecto Epístola

----

Ricardo Balbín (1904-1981)

Político e avogado, unha das figuras máis notables da Unión Cívica Radical (UCR). O 29 de setembro de 1949 realiza un discurso contra Perón coñecido como "Desafuero como diputado nacional", polo que é perseguido política e xudicialmente, até que é expulsado do Congreso e encadeado no penal de Olmos, en La Plata.
Epístolas
0
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]