Proxecto Epístola

----

Alberto Rodríguez López

Epístolas
5 Destinatario/a [4]
Remitente [1]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1960-09-12 Remitente
de Alberto Rodríguez López, a Lois Tobío Fernández
Montevideo
Montevideo
Orixinal

Epístola de Alberto Rodríguez López, a Lois Tobío Fernández en 12/09/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Alberto Rodríguez López, a Lois Tobío Fernández en 12/09/1960

BANCO DE GALICIA
25 DE MAYO 471
MONTEVIDEO

Montevideo, 2 de setiembre de 1960.-

Sr. Dr.
Don Luis Tobio
Presente

Estimado doctor:
En agradecimiento a las múltiples atenciones que ha tenido con esta Entidad, prestándonos invalorable y desinteresada colaboración, tenemos sumo agrado en obsequiarle con unas grabaciones de música gallega, interpretadas por la Banda Sinfónica Gallega del Centro Lucense de Buenos Aires.
Con este motivo, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Ud. con la consideración más distinguida.

[cruño]: BANCO DE GALICIA
CR. ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPEZ [sinatura autógrafa]
GERENTE

1960-09-13 Destinatario/a
de Lois Tobío Fernández, a Alberto Rodríguez López
Montevideo
Montevideo
Orixinal

Epístola de Lois Tobío Fernández, a Alberto Rodríguez López en 13/09/1960

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Lois Tobío Fernández, a Alberto Rodríguez López en 13/09/1960

LUIS TOBIO

Montevideo, 13 de setiembre de 1960
Señor
Cr. Don Alberto Rodríguez López
Gerente del Banco de Galicia
25 de Mayo 471
CIUDAD

Mi estimado amigo:
Mucho le agradezco el atento obsequio de dos discos de música gallega que el Banco de Galicia ha tenido la gentileza de hacerme. Los discos son realmente hermosos y sólo deseo expresarle que la pequeña colaboración que he prestado en alguna ocasión a esa entidad en modo alguno merecía tan exquisita atención.
Aprovecho la ocasión para reiterarme a Ud. atento amigo y s.s.
[sinatura autógrafa]

1961-05-11 Destinatario/a
de Manuel Puente, a Alberto Rodríguez López
Bos Aires
Montevideo
Orixinal

Epístola de Manuel Puente, a Alberto Rodríguez López en 11/05/1961

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Manuel Puente, a Alberto Rodríguez López en 11/05/1961

MANUEL PUENTE
Buenos Aires

Montevideo, 11 de mayo de 1961.-

Sr. Gerente General del
BANCO DE GALICIA
25 de Mayo 471
Ciudad

Ref.: Caja Ah. Nº 2446 Anexo I
HISTORIA DE GALICIA

De mi consideración:
Por la presente autorizo al Banco de Galicia, para que de los fondos que poseo en mi cuenta de Caja de Ahorros que indico en el epígrafe, se sirva abonar las facturas, que relacionadas con la confección de la HISTORIA DE GALICIA, sean presentadas a esa Institución con el visto bueno del Dr. Don Luís Tobio.-
Con este motivo saludo a Ud. muy atte.
Manuel Puente [sinatura autógrafa]

1962-10-27 Destinatario/a Mencionado/a
de Manuel Puente, a Alberto Rodríguez López, a Lois Tobío Fernández
Bos Aires
Montevideo
Orixinal

Epístola de Manuel Puente, a Alberto Rodríguez López, a Lois Tobío Fernández en 27/10/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Manuel Puente, a Alberto Rodríguez López, a Lois Tobío Fernández en 27/10/1962

Manuel Puente
Buenos Aires Octubre 27 de 1962

Señor Don
Luis TOBIO
Benito Lamas 2941
MONTEVIDEO R. O. del U.

Meu querido Don Luis:
Con moito retardo recibín a sua moi estimada carta 8 corrente, o correo sobre todo eiquí anda moi trastornado con folgas etc, por eso preferin esperar para enviar esta por los familiares de Don Jesús CANABAL, que salen mañan.
Pola sua apercibome que non alcanzaron os fondos da conta Bancaria que habia fixado para ese obxeto, debe haber algún error, acreditando fondos a outras contas miñas en vez de a esa; por este mesmo medio estoulle escribindo a o xerente autorizando pagar o saldo deudor con fondos de outras contas miñas según copia que le adxunto para o seu debido conocemento.-
Non me he facil narrar a emoción que me produxo os dous tomos da Historia de Galicia que me enviou por Abraira , cando os foliaba pareciame ver as mans de Castelao facendo o mesmo, e o cerrar os libros dixen pra mín "Xa podo MORRER", o meu compromiso coa Patria quedará cumplido.-
Pasei moitas angustias –o ver que os anos transcurrian sin que comenzara a imprentarse a Historia, chegando a temer que a vida non me alcanzara a vela, hasta que supen que vostede aceptaba encargarse de dirixir a impresión, dende entonces calmáronse as miñas dudas –e oxe podemos mostrar a o mundo esta maravilla, non somentes po lo seu contido si non tamén po la categoria da presentación que vostede lle deu; Por todo elo querido Don Luis reciba as miñas felicitacions xunto co meu eterno e patriótico agradecemento, coa seguranza que no correr da historia a nosa patria fará xusticia a este seu esforzo patriótico.-
O dia once do corrente fixose eiquí unha cea, que os patriotas quixeron dedicarme con motivo da historia, púxose de manifesto toda a laboura sua, acordando enviarlle un telegrama co agradecemento dos presentes (que coido os organizadores lle haberán mandado), os reunidos eran 50 o 60 –a mayoria derixentes do Centro Galego, cuya xunta habia antes tomado conocemento da obra en sesión especial –enviáronme unha carta moi conceptuosa.-
Don Ramón escribeume moi emozoado , dime que non e "O libro do ano, e de moitos anos".
Aquí llo enseñamos a Don Salvador de Madariaga –quedou maravillado.-
VENDA-DISTRIBUCION; estou preocupandome coa idea de organizala, despois de cambiar impresions aquí irei a esa para concretar ideas con vostede, pero antes de nada e con carácter URXENTE e necesario un folleto en forma de pliego o como vostede vexa; en Galego e Ingles o outros idiomas, esos folletos serian de propaganda para mandar as bibliotecas e universidades do Mundo; deixo esto nas suas mans, faga a cantidade que lle pareza e como vostede crea conveniente, sin que sexa necesario a miña aprobación de presoposto etc.
Propóñome escribirle a Del Riego e Don Ramon en esos dias.
Cando teña oportunidade envieme todos os volumes que poida; na Arxentina a entrada e libre, haberá que ir pensando en despachar algúns queixons na forma mais convenente pois creo que polo menos se necesitaran cen xogos.
Nada mais por oxe, reciba Don Luis un forte abrazo do seu agradecido amigo e
S S S
Manuel Puente [sinatura autógrafa]

[Na primeira páxina, na esquina dereita e a lápiz hai unha pequena nota manuscrita de Lois Tobio]: Cont. 8-XI

1962-04-09 Destinatario/a
de Lois Tobío Fernández, a Alberto Rodríguez López
Montevideo
Montevideo
Orixinal

Epístola de Lois Tobío Fernández, a Alberto Rodríguez López en 09/04/1962

O teu navegador non soporta PDFs. Por favor descarga o PDF para poder velo: Descargar PDF.

Transcrición

Transcripción da epistola de Lois Tobío Fernández, a Alberto Rodríguez López en 09/04/1962

Luis Tobío.

Montevideo, 9 de abril de 1962

Señor Gerente del
BANCO DE GALICIA
Montevideo

De mi mayor consideración:
Ruego a Ud. se sirva ordenar que se gire al Sr. Leopoldo Nóvoa, 19 rue Poncelet, París 17, la suma de $ 500.ºº con cargo a la cuenta del Sr. Manuel Puente y por concepto de honorarios por el original de las sobrecubiertas de los dos primeros tomos de la Historia de Galicia.
Sin otro particular le saluda muy atentamente

Luis Tobío [sinatura autógrafa]