PROXECTO EPÍSTOLAS

----

1 MENCIóNS A Joaquín Sarmiento Garra (1912-)

Lider falanxista e alcalde de Santiago durante o crucial período de preparación para o Ano Santo de 1948, cando o Concello dispuxo dun cuantioso orzamento para melloras na infraestrutura urbana e embelecemento da cidade. Neste contexto enmárcase a compra, gracias á súa relación familiar co conde de Ximonde, das esculturas de Xeremías e Ezequiel para o patrimonio municipal, que culminou coa sinatura da escritura de compravenda entre el, como alcalde de Santiago, e o conde de Ximonde, Santiago Puga Sarmiento, o 4 de xuño de 1948.

Máis información na Wikipedia
Epístolas
Mencionado/a [1]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1954-03-05 Mencionado/a
Carta de Manuel Chamoso Lamas a Francisco Sánchez Cantón
Santiago de Compostela
Madrid
Orixinal