PROXECTO EPÍSTOLAS

----

LOCALIZACIóN: Rosario

Epístolas
2 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1941-06-21
Carta de Emilio Pita a Lois Tobío Fernández, 1941.
Rosario
Montevideo
Orixinal Transcrición

Transcripción da epistola Carta de Emilio Pita a Lois Tobío Fernández, 1941. en 21/06/1941

ROSARIO, 21-6-1941.

Sr. Luís Tobío
Montevideo
---------------

Meu querido amigo e irmán:
Recibín a túa carta, e ainda que pesa encol de mín un trafego extraordinario, non poido menos que compracer ao bó amigo e irmán e tamén aos demais amigos que teño n-esa Casa de Galicia.-
Acompaño estos versiños inéditos por si sirven pra publical-os.- Forman parte do meu "JACOBUSLAND" que creo editará axiña o Cuadrado.- Si prefires outra cousa en prosa, millor que este poema, m-escribes e mándocha.- N-estos tempos estou metido nos papeles encol da nosa música e dos nosos romáticos; si encol d'estos temas atopas algo millor axeitado qu-estos versos non tés mais que ordear.-
Unha aperta forte ao Fernández Veiga: sempre sigue lucazán pra escribir; débeme carta.-
Pra tí e a túa dona, unha cordial lembranza de,

Emilio Pita [sinatura autógrafa]
¡Terra a Nosa!

1964-06-30
Carta de Seoane a Ellena. 1964
Bos Aires
Rosario
Transcrición

Transcripción da epistola Carta de Seoane a Ellena. 1964 en 30/06/1964


Buenos Aires, 30 de Junio de 1964

Sr. D. Emilio Ellena
Rosario

Mi estimado amigo:

Tengo terminado el álbum de grabados en madera para su colección. Creo que pueden resultar interesantes. Se trata de un Bestiario de animales fabulosos, tal como se lo había anunciado cuando usted me visitó. Espero, pues, sus noticias para la impresión. Llevaría un brevísimo prólogo, una página, de Félix Gategnó referido al tema de los grabados.

Reciba usted el saludo muy cordial de su amigo:

[Seoane]