Colección: Ramón Piñeiro e Koldo Mitxelena

----

Colección: Ramón Piñeiro e Koldo Mitxelena

No ano 2015 con motivo dos centenarios dos nacementos de Ramón Piñeiro e Koldo Mitxelena o Consello da Cultura Galega publicou as 66 cartas que o lingüista vasco lle enviou a Ramón Piñeiro entre os anos 1949 e 1971 en colaboración coa Fundación Fermín Penzol onde está depositada a correspondencia de Ramón Piñeiro. A convivencia destas dúas figuras senlleiras das culturas vasca e galega durante anos nos cárceres franquistas forxou entre eles unha amizade persoal de por vida. Koldo Mitxelena foi un un destacado lingüista vasco e unha das máximas autoridades nos estudos sobre a lingua vasca sendo un dos artífices que propiciou a unificación deste idioma. Ramón Piñeiro máis interesado pola filosofía dedicouse ao traballo cultural no seo da editorial Galaxia. Ambos desempeñaron un papel relevante nos tempos de construción dos respectivos procesos de cara a autonomía con cadansúa aposta pola linguas éuscara e galega.
Epístolas
66

Data Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1949-07-28
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1949
Rentería
Orixinal
1949-09-05
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1949
Rentería
Orixinal
1949-12-06
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1949
Rentería
Orixinal
1950-05-13
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1950
Rentería
Orixinal
1950-06-18
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1950
Madrid
Orixinal
1950-06-30
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1950
Madrid
Orixinal
1951-03-01
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1951
Rentería
Orixinal
1951-05-03
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1951
Rentería
Orixinal
1951-10-23
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1951
Rentería
Orixinal
1951-10-26
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1951
Orixinal
1951-12-22
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1951
Rentería
Orixinal
1952-04-05
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1952
Orixinal
1952-06-17
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1952
Rentería
Orixinal
1952-08-02
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1952
Rentería
Orixinal
1952-12-14
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1952
Rentería
Orixinal
1953-07-19
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1953
Rentería
Orixinal
1953-08-22
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1953
Rentería
Orixinal
1954-01-01
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1954
Rentería
Orixinal
1954-01-31
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1954
Rentería
Orixinal
1954-02-00
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1954
Orixinal
1954-09-07
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1954
Rentería
Orixinal
1954-11-02
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1954
Rentería
Orixinal
1954-12-22
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1954
Donostia
Orixinal
1955-05-27
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1955
Donostia
Orixinal
1955-09-20
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1955
Donostia
Orixinal
1955-12-23
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1955
Rentería
Orixinal
1956-05-23
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1956
Donostia
Orixinal
1956-06-22
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1956
Donostia
Orixinal
1956-07-29
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1956
Rentería
Orixinal
1957-01-23
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1957
Orixinal
1957-03-22
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1957
Orixinal
1957-06-07
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1957
Orixinal
1957-12-10
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1957
Orixinal
1958-02-14
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1958
Rentería
Orixinal
1958-03-03
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1958
Orixinal
1958-03-24
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1958
Orixinal
1958-07-24
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1958
Orixinal
1959-11-25
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1959
Orixinal
1960-07-11
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1960
Orixinal
1961-01-30
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1961
Orixinal
1961-02-12
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1961
Rentería
Orixinal
1962-02-10
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1962
Orixinal
1962-12-21
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1962
Rentería
Orixinal
1963-01-21
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1963
Orixinal
1964-03-08
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1964
Donostia
Orixinal
1964-09-13
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1964
Orixinal
1965-02-04
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1965
Orixinal
1965-04-15
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1965
Rentería
Orixinal
1965-07-20
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1965
Orixinal
1966-02-15
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1966
Orixinal
1967-08-21
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1967
Rentería
Orixinal
1967-09-27
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1967
Rentería
Orixinal
1968-06-12
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1968
Orixinal
1968-11-24
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1968
Orixinal
1969-07-15
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1969
Rentería
Orixinal
1970-12-00
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1970
Orixinal
1971-02-05
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1971
Orixinal
1971-05-28
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1971
Nova York
Santiago de Compostela
Orixinal
1971-10-06
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1971
Orixinal
1971-10-29
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1971
Madrid
Orixinal
1971-10-31
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1971
Orixinal
1971-11-13
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1971
Orixinal
1973-08-01
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1973
Orixinal
1973-11-19
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1973
Orixinal
1974-01-11
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1974
Orixinal
1982-00-00
Carta de Mitxelena a Piñeiro. 1982
Orixinal

Warning: Unknown: 2 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0