Fondo: Ramón Piñeiro na Fundación Penzol

----

Real Academia Galega

Entidade constituída o 30 de setembro de 1906, presidida por Manuel Murguía e con corenta membros. Desde a súa fundación en 1906, a Real Academia Galega foi concibida como unha ferramenta que os galegos se daban a si mesmos para o fomento da súa cultura e para a codificación e estudo do seu idioma. Fonte [Consulta 25-6-2019]
Epístolas
5 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1960-10-18
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1960-11-28
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1960
Orixinal
1967-10-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1967
Orixinal
1970-02-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal
1970-12-06
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1970
Orixinal