Fondo: Ramón Piñeiro na Fundación Penzol

----

Fundación Penzol

Foi creada en Vigo por Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro e outros galeguistas no ano 1963 co fin de preservar o legado de Fermín Fernández Penzol-Labandera e crear un centro de estudos e de documentación acerca da Lingua e a Literatura galega.
Epístolas
4 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1964-03-30
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1964
Orixinal
1967-10-23
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1967
Orixinal
1968-04-22
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1965
Orixinal
1968-10-10
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1968
Orixinal