Fondo: Ramón Piñeiro na Fundación Penzol

----

Editorial Follas Novas

[editorial] Entidade fundada o 15 de xullo de 1957 por Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda. Con sede en Bos Aires, estaba destinada a difundir o libro galego fundamentalmente na Arxentina e entre os emigrantes alí residentes.
Epístolas
1 mencións
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
1978-01-01
Carta de Rodrigues Lapa a Ramón Piñeiro, 1978
Orixinal