logo-mini

Exposición Rosendo Salvado: Valedor do pobo aborixe

O Consello da Cultura Galega, neste ano 2014, en que se conmemoran douscentos anos do nacemento de Rosendo Salvado, quere lembrar a figura deste galego egrexio con diferentes actividades, entre as que sobresae a organización desta exposición conmemorativa que se ina

Itinerancia [solicitar exposición]