Exposición
Inventio Mundi
Galicia nas viaxes transoceánicas séculos XVI-XVII
Exponav Ferrol - Do 28 de outubro ao 6 de decembro de 2020
Ferrol
Exposición. Inventio Mundi
Inventio Mundi
Galicia nas viaxes transoceánicas séculos XVI-XVII
Fundación Barrié, A Coruña, do 11 de setembro ao 25 de outubro de 2020
A Coruña