III Xornadas sobre boas prácticas na conservación do patrimonio cultural

Xornada.

III Xornadas sobre boas prácticas na conservación do patrimonio cultural

Xoves, 27 de setembro de 2012
Santiago de Compostela
Xornada

III Xornadas sobre boas prácticas na conservación do patrimonio cultural

Xoves, 27 de setembro de 2012 Santiago de Compostela

Trátase de encadrar o que entendemos por “xestión” do patrimonio cultural e cales son as responsabilidades das diversas profesións que interveñen, para despois entender a discusión posterior. Diferenciar “valoración” (ou catalogación), difusión e protección, así como as responsabilidades de cada grupo. Nesta visión trataríase de facer comprender a complexidade (e esixible interdisciplinaridade) da tarefa, non limitada a unha profesión senón a un conxunto delas (tamén avogados, químicos, enxeñeiros, etc.). Sobre unha introdución xeral á “xestión” abordarase unha descrición máis detallada das intervencións directas sobre patrimonio inmoble (incluíndo os elementos mobles que integra).

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tlfno. 981957202

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
difusion@consellodacultura.org
Consulta os materiais en http://consellodacultura.org/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
III Xornadas sobre boas prácticas na conservación do patrimonio cultural
Cando
Xoves, 27 de setembro de 2012
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tlfno. 981957202

Coordinación
Fernando Carrera
Participante
José Aguiño
Manuel Chaín
Beatriz Comendador
Lois Méndez
Juan M. Monterroso
Teresa Nieto Freire
Bieito Pérez Outeiriño
Yolanda Porto
Antonio Roma
Iago Seara Morales
Alfredo Vigo
Ramón Yzquierdo Perrín
Relator/a
Fernando Carrera
María García-Alén García
Organiza
Consello da Cultura Galega
Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais en Galicia
Colabora
ARCOBENS
Asociación de empresas e profesionais da Conservación e Restauración de bens culturais de Galicia