Xénero e documentación II: A recuperación da memoria do Movemento Feminista

Xornada. Xénero e documentación

Xénero e documentación II: A recuperación da memoria do Movemento Feminista

Mércores, 27 de xuño de 2012
Santiago de Compostela
Xornada
Xénero e documentación

Xénero e documentación II: A recuperación da memoria do Movemento Feminista

Mércores, 27 de xuño de 2012 Santiago de Compostela

O desenvolvemento do movemento feminista e, máis concretamente, a emerxencia de grupos e colectivos de terceira onda (segunda metade de século XX), resultan de interese fundamental á hora de entender e explicar as transformacións cualitativas e cuantitativas relacionadas co lugar social ocupado polas mulleres no escorrer da historia galega e universal e é unha das chaves para entender o enfoque de xénero. Este aglutina unha parte importante das investigacións máis actuais e constitúe a base sobre a que as institucións elaboran programas e medidas para corrixir as desigualdades entre os sexos.


Consciente disto e, seguindo a liña de actuación iniciada en 2007 coas xornadas Xénero e documentación I, a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega propón ás persoas vinculadas con arquivos, centros de documentación e bibliotecas unha achega ao tratamento da documentación (recuperación, conservación, posta en valor e difusión) producida por organizacións de mulleres, en agrupacións autónomas e mixtas, identificadas co feminismo.


As xornadas xénero e documentación están dirixidas ao persoal que traballa en centros documentais, ao estudantado ou tituladas/os nos ámbitos de Biblioteconomía, Documentación e Humanidades e, a persoas que de maneira individual ou colectiva se interesan na conservación deste tipo de fondos

Ficha técnica
Xornada.
Xénero e documentación
Xénero e documentación II: A recuperación da memoria do Movemento Feminista
Data
Mércores, 27 de xuño de 2012
Lugar

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

Coordinación
Mariám Mariño Costales
Carmen Pérez Pais
Inauguración
María Xosé Agra Romero
Rosario Álvarez
Modera
María Xosé Agra Romero
Presenta
Concha Varela-Orol
Relator/a
Rosa María Andrieu
Mariám Mariño Costales
Carmen Pérez Pais
María José Sola
María José Turrión
Ámbito
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)
Organiza
Comisión de Igualdade (CCG)
Consello da Cultura Galega