Xigantes ou ananos? Celso Emilio Ferreiro e o debate sobre a emigración galega

Xornada. xigantesouananos

Xigantes ou ananos? Celso Emilio Ferreiro e o debate sobre a emigración galega

Xoves, 24 de maio de 2012
Santiago de Compostela
Xornada
xigantesouananos

Xigantes ou ananos? Celso Emilio Ferreiro e o debate sobre a emigración galega

Xoves, 24 de maio de 2012 Santiago de Compostela

Esta xornada, organizada co gallo da conmemoración do centenario do nacemento de Celso Emilio Ferreiro (1912-1979), ten como obxecto debater a actualidade das propostas críticas verbo do papel histórico e presente da emigración galega. Para iso reavaliarase, dende unha perspectiva actualizada, a discusión que provocara a aceda crítica ás colectividades de emigrantes galegos en Venezuela que contiña Viaxe ao país dos ananos, e tentarase tracexar cales poderían ser os paralelismos e as leccións desa discusión no presente, despois de que nos últimos anos a cuestión da reforma do dereito a voto dos ausentes estivese na axenda política e volva estar de novo con vistas a unha segunda reforma.


No decurso da xornada abordarase a biografía político-intelectual de Celso Emilio Ferreiro denantes e despois da súa emigración a Venezuela; o contexto e os trazos principais da inmigración galega e da colectividade galega en Venezuela entre as décadas de 1940 e 1970; e mais a discusión transnacional, na propia galicia e nas comunidades de emigrantes de américa e Europa, que foi provocada polas acusacións de Celso Emilio, o que tamén se vencellaba coas propias ideas do poeta arredor do feito migratorio. Concluirase cunha mesa redonda en que se reflexionará sobre a actualidade ou non das propostas do celanovés e dos seus críticos, e tentarase un posíbel balanzo da relevancia que a emigración e mais as comunidades de emigrantes desempeñaron na historia e no presente de galicia.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202 - Fax 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org

Ficha técnica 
Xornada.
xigantesouananos
Xigantes ou ananos? Celso Emilio Ferreiro e o debate sobre a emigración galega
Cando
Xoves, 24 de maio de 2012
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel. 981 957 202 - Fax 981 957 205

Coordinación
Xosé M. Núñez Seixas
Participante
Anxo Lugilde
Xosé Neira Vilas
María Xosé Porteiro García
Román Rodríguez González
Ramón Villares
Relator/a
Ramón Nicolás
Xosé M. Núñez Seixas
Raúl Soutelo
Organiza
Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Ámbito
Comisión de Acción Exterior (CCG)