Xornadas sobre igualdade

Xornada.

Xornadas sobre igualdade

17 e 18 de novembro de 2011
Santiago de Compostela
Xornada

Xornadas sobre igualdade

17 e 18 de novembro de 2011 Santiago de Compostela

A igualdade é un concepto medular de todo o pensamento político dende a súa orixe. O propio concepto de xustiza reenvía a el, como aequitas. Está na base da modernidade; é un dos presupostos da nosa autocomprensión como suxeitos e cidadáns, e eixe fundamental da orde democrática. De maneira xa permanente, Aristóteles cifrábaa como unha das súas características esenciais. Desde as súas primeiras formulacións polos movementos sociais e o pensamento político o concepto de igualdade non deixou de estenderse e complicarse. Do ámbito xurídico-político ao económico, de aquí ao das loitas de xénero e culturais, ao espazo transnacional e incluso interespecífico a igualdade reclama incesantemente novos dominios de implantación. E ao mesmo tempo que a súa esixencia facíase irresistible e indiscutible, os criterios de aplicación diversificáronse e afondáronse de sorte que o asentimento na súa pertinencia contrasta coa discrepancia nas formas da súa concreción. Os últimos corenta anos de teoría e filosofía política significaron un afondamento sen parangón neste concepto. Nun momento, pois, de avance teórico e irrupción da igualdade en novos campos pero tamén de incremento en proporcións ata o de agora descoñecidas das diferencias económico-sociais intra e internacionais resulta de todo punto oportuno o seu debate.


Nas xornadas que propoñemos debateranse especialmente eses tres ámbitos de problemas en torno o concepto de igualdade: os seu distintos campos de aplicación, a pluralidade de criterios na súa concepción, e a situación actual da súa existencia.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ás xornadas.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das conferencias

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela 

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org
difusion@consellodacultura.org

Ficha técnica 
Xornada.
Xornadas sobre igualdade
Cando
17 e 18 de novembro de 2011
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela 

Coordinación
María Xosé Agra Romero
Jorge Álvarez Yágüez
Relator/a
Juan Ramón Capella
Lina Gálvez Muñoz
Marta Lois
Ramón Máiz Suárez
Giacomo Marramao
Marta Nunes da Costa
Daniel Raventós
Ignacio Sotelo
Organiza
Sección de Pensamento e Sociedade (CCG)
Colabora
Comisión de Igualdade (CCG)
Ámbito
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)