Participación do CCG no encontro da AEMI

Encontro

Participación do CCG no encontro da AEMI

Do 29 de setembro ó 2 de outubro de 2010
Encontro

Participación do CCG no encontro da AEMI

Do 29 de setembro ó 2 de outubro de 2010
Participación do Consello da Cultura Galega no encontro anual de 2010 da Asociation of European Migration Institutions (AEMI)
Ficha técnica
Encontro.
Participación do CCG no encontro da AEMI
Data
Do 29 de setembro ó 2 de outubro de 2010
Lugar

Do 29 de setembro ó 2 de outubro de 2010
Bilbao

Ámbito
Arquivo da Emigración Galega (CCG)
Comisión de Acción Exterior (CCG)