Arte e espazo público: tres proxectos

Encontro

Arte e espazo público: tres proxectos

10 de setembro de 2010
Encontro

Arte e espazo público: tres proxectos

10 de setembro de 2010
Ficha técnica
Encontro.
Arte e espazo público: tres proxectos
Data
10 de setembro de 2010
Lugar

10 de setembro de 2010
CGAC – MACC2010

Participante
Daniel López Abel
Victor Pérez
Natalia Poncela
María Luisa Sobrino Manzanares
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas (CCG)