Diccionario do surrealismo e surrealistas

Presentación

Diccionario do surrealismo e surrealistas

Sábado, 26 de febreiro de 2010
Presentación

Diccionario do surrealismo e surrealistas

Sábado, 26 de febreiro de 2010
Ficha técnica
Presentación.
Diccionario do surrealismo e surrealistas
Data
Sábado, 26 de febreiro de 2010
Lugar

26 de febreiro de 2010 ás 12 horas. Consello da Cultura Galega

Participante
Xosé Manuel Acuña
Andrés Fariña
Natalia Fernández Segarra
Xesús González Ferro