Balboa, Macías e Viaño. Creación musical galega a finais do século XX

Xornada.

Balboa, Macías e Viaño. Creación musical galega a finais do século XX

13 de marzo de 2024
Santiago de Compostela
Xornada

Balboa, Macías e Viaño. Creación musical galega a finais do século XX

13 de marzo de 2024 Santiago de Compostela
Balboa, Macías e Viaño son tres figuras fundamentais da creación musical galega de finais do século XX e marcaron profundamente a toda unha xeración de músicos. As súas traxectorias artísticas abriron camiños que ata ese momento poucos compositores galegos transitaran pero os seus temperás pasamentos priváronnos de tres talentos creativos que non alcanzaron a etapa de madurez. Eles foron os puntais dunhas linguaxes rompedoras, abertas a innovacións técnicas e estéticas do momento e que provocaron un significativo impacto tanto nos seus coetáneos como no público.

A xornada comezará cunha palestra en que participarán tres especialistas nestes compositores, que abordarán as súas figuras xa non dende o punto de vista musical e estético, senón dende a plenitude das súas personalidades e conexións entre eles. Javier Ares Espiño, doutor pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e catedrático de piano no Conservatorio Superior de Música da Coruña, tratará a figura de Manuel Balboa; María del Carmen Lorenzo Vizcaíno, doutora pola USC, profesora da Universidad Internacional de La Rioja e responsable do arquivo da Real Filharmonía de Galicia, exporá a vida e obra de Enrique X. Macías, e Lucinio Medel Iglesias, investigador e profesor de Música no IES Breamo de Pontedeume, centrarase en Xan Viaño.

Na mesa redonda denominada «Balboa, Macías e Viaño: Poemas, cantigas e antistrofas», en alusión a títulos de obras dos tres compositores, participarán o director de orquestra Maximino Zumalave Caneda, que falará da súa experiencia dirixindo a obra dos tres autores; o escritor Miguel Anxo Fernán-Vello, que exporá a súa relación poético-musical con Manuel Balboa, e o investigador Roberto Oliveira Ogando, que presentará os seus últimos descubrimentos sobre a figura de Enrique X. Macías.

A xornada rematará cun concerto a cargo do pianista Javier Ares, no que poderemos escoitar obras dos tres compositores aos que está dedicada esta xornada.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
Balboa, Macías e Viaño. Creación musical galega a finais do século XX
Cando
13 de marzo de 2024
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Homenaxeado/a
Manuel Balboa
Enrique Macias
Xan Viaño
Relator/a
Javier Ares Espiño
Miguel Anxo Fernán Vello
María del Carmen Lorenzo Vizcaíno
Lucinio Medel Iglesias
Roberto Oliveira
Maximino Zumalave Caneda
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais (CCG)