XXV Encontros para a normalización lingüística

Encontro. Encontros para a normalización

XXV Encontros para a normalización lingüística

Economía, lingua e sustentabilidade

17 de outubro de 2023
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros para a normalización

XXV Encontros para a normalización lingüística

Economía, lingua e sustentabilidade

17 de outubro de 2023 Santiago de Compostela
No ano en que celebramos o 40º aniversario da creación do Consello da Cultura Galega chegamos tamén á 25ª edición dos Encontros para a Normalización Lingüística, botados a navegar en 1993, cando a institución contaba apenas con dez anos de vida. Naceron como un foro dedicado á información e á reflexión sobre a situación da lingua galega, un lugar de intercambio de experiencias e presentación de proxectos, de elaboración e lanzamento de propostas de futuro. Un espazo aberto á pluralidade, á construción colectiva, ao interese e respecto por todas as voces: por iso sempre foron concibidos como encontros, tamén en sentido físico e afectivo.

A edición de hogano vai poñer o foco no ámbito socioeconómico. Consonte os nosos compromisos xa coñecidos e a liña de acción sostida en anos anteriores, as intervencións artéllanse arredor da análise da situación, da difusión de coñecemento, da reflexión sobre os datos e os feitos, e da formulación de propostas que contribúan a achegar o uso da lingua galega á normalidade desexada.

Os XXV Encontros, xa que logo, traerannos presentacións de experiencias e iniciativas normalizadoras deseñadas por profesionais e entidades do ámbito público e privado. Unha escolma que mostra a diversidade, das puntuais ás de longa traxectoria, das máis coñecidas ás que tentan innovar. Teremos ocasión de comprobar, nas voces dos e das protagonistas, como unha actividade empresarial que valora a proximidade e a sustentabilidade atopa no uso do galego un elemento potenciador de seu. Tamén poderemos dialogar con empresas que, pola súa actividade e a súa relación de servizo con outras, se converten en amplificadoras do uso da lingua.

Dende outra perspectiva, falaremos dos dereitos dos usuarios/as e os consumidores/as. Cales son estes, cal o estado actual do seu cumprimento e como actuar para facelos efectivos. Sempre desde o encontro, cunha mirada crítica e á vez propositiva de solucións, poñendo o noso gran de area na mellora da presenza da lingua galega no tecido comercial e empresarial. Dende as relacións laborais á comunicación, rematando no contacto coa clientela.

E tamén celebraremos con todos e todas vós, lembrando os que xa non están pero puxeron vento noutras travesías, que a nosa dorniña de branca vela botada en 1993 chegou airosa e con rumbo firme ao seu porto número vinte e cinco.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Encontro.
Encontros para a normalización
XXV Encontros para a normalización lingüística
Economía, lingua e sustentabilidade
Cando
17 de outubro de 2023
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Rosario Álvarez Blanco
David Cobas Medín
Mónica Fernández Valencia
Ana Iglesias Álvarez
Manuel Maseda Deán
Susana Mayo Redondo
Bernardo Penabade Rei
Bieito Silva Valdivia
Anxos Sobriño Pérez
Marta Souto González
Xaime Varela Sieiro
Organiza
Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Consello da Cultura Galega
Colabora
Secretaría Xeral de Política Lingüística