40 anos de políticas culturais, a debate

Xornada

40 anos de políticas culturais, a debate

Martes, 18 de xaneiro de 2022
Santiago de Compostela
Xornada
Xornada

40 anos de políticas culturais, a debate

Martes, 18 de xaneiro de 2022 Santiago de Compostela
En 2021 cumpríronse 40 anos da recuperación da autonomía política para Galicia. O proceso de descentralización das competencias do Estado cara a comunidades autónomas e municipios foi acompañado por un incremento dos recursos dispoñibles nas mans das administracións públicas co obxecto de atender as novas necesidades e dereitos.

Nese contexto, as políticas culturais foron adquirindo un protagonismo até entón descoñecido. As primeiras corporacións municipais democráticas, nas que participaron activistas dun vizoso asociacionismo cultural, deron un impulso á cultura mediante a dotación de infraestruturas (bibliotecas, museos, teatros e auditorios, casas da cultura) e a contratación de persoal especializado nos concellos.

Pola súa parte, a nacente Xunta de Galicia asumiu o mandato derivado do novo marco legal e comezou a despregar unha serie de medidas encamiñadas á “defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego”, tal e como reza o Estatuto de autonomía. Ademais doutras, entre 1983 e 1985, aprobouse a Lei de normalización lingüística (1983), e constituíronse o Consello da Cultura Galega (1983), o Centro Dramático Galego (1984) e a CRTVG (1985).

Desde entón até hoxe, foron diversos os gobernos encargados de xestionar a cultura autonómica, acometendo políticas con diferente acento e enfoque, asignando recursos económicos dispares e creando novos organismos que foron configurando o actual mapa institucional da cultura galega.

Logo de catro décadas de políticas culturais propias, semella que temos perspectiva suficiente para poder facer un balance das luces e das sombras, dos acertos e dos erros, e avaliar até que punto se conseguiu a misión da “defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego” ou, mesmo, se ese obxectivo segue vixente ou se cumpriría que fose actualizado/enriquecido.

Coa organización destas xornadas, o Consello da Cultura Galega quere propiciar un diálogo aberto que nos permita identificar as temáticas históricas máis relevantes, as fases principais e os fitos máis significativos das políticas culturais autonómicas neste extenso (e intenso) período.
Ficha técnica
Xornada.
40 anos de políticas culturais, a debate
Data
Martes, 18 de xaneiro de 2022
Lugar

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Xavier Campos
Marcos Lorenzo
Dolores Vilavedra
Organiza
Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais (CCG)
Consello da Cultura Galega