As bandas de música na memoria de Galicia

Xornada.

As bandas de música na memoria de Galicia

1 de xullo de 2021
Santiago de Compostela
Xornada

As bandas de música na memoria de Galicia

1 de xullo de 2021 Santiago de Compostela
A Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do Consello da Cultura Galega organiza esta xornada que se desenvolverá arredor de dúas entrevistas en profundidade a figuras de referencia do sector, realizadas por senllas investigadoras especializadas na historia da música galega. Para debuxar unha visión panorámica da evolución das bandas galegas, partirase do período da Transición, no que estas se reinventan e adaptan á nova realidade social e cultural, co que isto supón: unha nova estética, a expansión das bandas no ámbito escolar, a integración da muller e da mocidade, novos repertorios que dean entrada a compositores galegos etc. Así, o obxectivo último desta sesión é contribuírmos a recuperar e conservar a memoria das bandas como pezas senlleiras da nosa identidade social e cultural, ao tempo que homenaxeamos a memoria dos que fixeron posible a supervivencia e desenvolvemento ata os nosos días dun fenómeno cultural de tanto arraigamento na nosa tradición.

Ademais, a análise do momento actual servirá para reflexionar sobre os retos que debe afrontar o sector, tanto a curto prazo (por mor da COVID) coma para manter a súa singularidade nun futuro que se albisca complexo e incerto, tal e como amosan as conclusións do informe sobre As bandas de música populares en Galicia, realizado polo Observatorio da Cultura Galega, que aproveitamos para facer público ao fío da celebración desta xornada.

ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado.
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
A xornada será presencial e tamén retransmitida a través do noso web e da nosa canle en Youtube e logo permanecerá na Mediateca para consultas futuras.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
As bandas de música na memoria de Galicia
Cando
1 de xullo de 2021
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Ramón Almuinha
Alejo Amoedo
Relator/a
Beatriz Busto
Beatriz Cancela Montes
Håkan Casares
José Iglesias Ramilo
Javier Viceiro Filgueira
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Música e Artes Escénicas (CCG)
Ámbito
Observatorio da Cultura Galega (CCG)

Imaxe da portada: Banda de Música de Ortigueira (A Coruña), 1906. Colección Alejo Amoedo