Anne Phillips

Ciclo. O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s)

Anne Phillips

Multiculturalismo sen cultura


Santiago de Compostela
Ciclo
O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s)

Anne Phillips

Multiculturalismo sen cultura

Santiago de Compostela
Anne Phillips referiuse ós tres asertos nos que se basea o multiculturalismo: o interese da xente pola cultura, a multiplicidade de culturas e a atención preeminente ós grupos culturais maioritarios. Se a cultura lle importa á xente, “será negativo cualificar de trivial ou desprezar unha identidade cultural e deberemos considerar que vivimos en sociedades multiculturais e non monoculturais”.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Ciclo.
O(s) Sentido(s) da(s) Cultura(s)
Anne Phillips
Multiculturalismo sen cultura
Cando

Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Relator/a
Anne Phillips