O valor económico do galego

Presentación. Conmemoración do 200 aniversario de Concepción Arenal

O valor económico do galego

Presentación
Conmemoración do 200 aniversario de Concepción Arenal

O valor económico do galego
Editado por Consello da Cultura Galega
Autores:
Diana Fernández Méndez, Håkan Casares Berg
Colaborador:
Melchor Fernández Fernández
Equipo técnico:
María Concepción Díaz-Fierros Tabernero, Purificación Carballo Pérez
ISBN: 978-84-17802-57-8