XXII Encontros para a normalización lingüística

Encontro. Encontros para a normalización

XXII Encontros para a normalización lingüística

A integración lingüística como ferramenta de cohesión social

13-19 de novembro de 2020
13 de novembro (emisión gravada)
Encontro
Encontros para a normalización

XXII Encontros para a normalización lingüística

A integración lingüística como ferramenta de cohesión social

13-19 de novembro de 2020 13 de novembro (emisión gravada)
Centramos esta XXII edición dos Encontros para a normalización lingüística nas persoas e nos colectivos non galegofalantes de orixe, conscientes de que a integración lingüística é un factor indispensable de cohesión social. Unha integración que non será posible se non se ofrecen recursos axeitados nin se habilitan medios para que os non falantes dean adquirido a competencia necesaria na lingua propia de Galicia.

Avaliaremos os recursos dispoñibles, para vermos como se poden aproveitar e mellorar, para avanzarmos na súa modernización, diversidade e eficacia; nese marco, prestaremos unha atención especial ao sistema Celga, por ser este o sistema de formación que se ofrece desde a Administración autonómica e requisito para a integración laboral dos migrantes. Escoitaremos e aprenderemos de varias experiencias xa realizadas, dentro e fóra de Galicia.

Falamos de persoas e de colectivos; de migrantes procedentes doutras linguas e culturas, por veces moi distantes, de galegos retornados da Galicia global e de conveciños que non teñen o galego como lingua familiar; de meniños e meniñas, de adolescentes, de mozos e mozas, de persoas de todas as idades; de cidadáns e cidadás con diversas esixencias laborais do uso oral e escrito da lingua, mais todos iguais na necesidade de se integraren en plenitude na sociedade galega, unha comunidade humana con lingua propia.
ASISTENCIA
A actividade non será presencial. Será retransmitida a través do noso web e da nosa canle en Youtube nas horas indicadas e logo permanecerá na Mediateca para consultas futuras.
O 13 de novembro subirase a emisión gravada dos Encontros e entre os días 16 e 20 de novembro terán lugar os debates ás horas indicadas.
Non é necesaria inscrición previa.
Se queres participar podes enviar previamente as túas preguntas ou facelo en directo durante os debates no correo participa@consellodacultura.gal
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal