Hannah Arendt

Xornada

Hannah Arendt

Xoves, 23 de xaneiro de 2020
Santiago de Compostela
Xornada

Hannah Arendt

Xoves, 23 de xaneiro de 2020 Santiago de Compostela
Hannah Arendt constitúe un fito no pensamento político do século XX. É hoxe unha referencia ineludible cando se fala de cuestións que afectan á república, é dicir, a nós. A súa máxima «pensar sen varandas» guiou toda a súa obra, desde o seu extenso traballo sobre as orixes do totalitarismo e a súa biografía sobre a xudía alemá Rahel Varnhagen até a súa última obra inacabada The Life of the Mind (“A vida do espírito”). Cada un dos seus libros adoitaba xerar unha longa polémica. ¡Canto non se debateu sobre o seu concepto de totalitarismo, a súa visión do xuízo a Eichman, a súa separación entre o político e o social, a súa tan mal comprendida tese arredor da banalidade do mal ou a súa nidia diferenciación entre o político e o moral! En boa medida na base de todo isto estaba a súa orixinalidade, o seu afastamento dos camiños percorridos.

Un dos seus mestres, Heidegger, dicía que o filósofo adoita traballar toda a súa vida arredor dunha idea. Segundo isto, a de Arendt sería o concepto mesmo de política, reivindicando a súa autonomía fronte a toda redución a instancias alleas, xa fose feita en clave liberal ou na de certo marxismo. Posiblemente non haxa ninguén no pensamento contemporáneo que calase tan a fondo na súa significación. Se hai algún nome por excelencia no ámbito da filosofía política, e a miúdo rexeitaba que lle atribuísen a súa adscrición a esta categoría, ese sería o de Arendt.
Ficha técnica
Xornada.
Hannah Arendt
Data
Xoves, 23 de xaneiro de 2020
Lugar

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705 
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Jorge Álvarez Yágüez
Relator/a
Cristina Basili
Antonio Campillo
Lorena Fuster
Cristina Sánchez
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Pensamento (CCG)