O soño cubano da emigración galega

Exposición. O soño cubano da emigración galega

O soño cubano da emigración galega

Vestíbulo do Gran Teatro da Habana Alicia Alonso-antigo pazo do Centro Galego, do 15 de outubro ao 10 de novembro de 2019
A Habana
Exposición
O soño cubano da emigración galega

O soño cubano da emigración galega

Vestíbulo do Gran Teatro da Habana Alicia Alonso-antigo pazo do Centro Galego, do 15 de outubro ao 10 de novembro de 2019 A Habana

Nas vésperas da I Guerra Mundial, A Habana era a segunda cidade do mundo onde máis galegos e galegas moraban, despois de Bos Aires. A dimensión da comunidade inmigrante galega dende 1830, e nomeadamente entre 1890 e 1920, medrou de xeito continuo. Iso fixo da colectividade galega de Cuba, artellada en centros galegos e sociedades locais, comarcais e parroquiais, un foco dende o que se concibiron novas ideas para a renovación de Galicia e se enviaron recursos ao país de orixe. Igualmente, a inmigración galega, cuxas actividades, centros e festas tiñan unha grande visibilidade, deixou unha fonda pegada na sociedade, na cultura e na literatura cubanas até 1959, e cuxos trazos son perceptibles na actualidade.


Esta exposición aspira a narrar e recrear as fases e facetas principais desa epopea migratoria, dende a chegada dos inmigrantes até o seu retorno, pasando polas súas asociacións, a situación da muller inmigrante, as publicacións e proxectos políticos para Galicia xurdidos en Cuba, e mais a pegada deixada polos galegos e galegas na sociedade cubana.


 


 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Programa
Publicación
O soño cubano da emigración galega
O soño cubano da emigración galega
Carolina García Borrazás, Documentación. María Teresa García Domínguez, Documentación. Xosé M. Núñez Seixas, Comisariado. María Xosé Porteiro García, Comisariado. | 2020
Prensa
Máis información
Esta exposición foi inaugurada o 15/10/2019
- Itinerancias
- Como solicitar a exposición
Ficha técnica 
Exposición.
O soño cubano da emigración galega
O soño cubano da emigración galega
Cando
Vestíbulo do Gran Teatro da Habana Alicia Alonso-antigo pazo do Centro Galego, do 15 de outubro ao 10 de novembro de 2019
Onde
A Habana
Ámbito
Comisión Técnica de Relacións Institucionais e Acción Exterior (CCG)