Nacionalismo galego e diáspora (1916-1936)

Congreso. Irmandades da Fala

Nacionalismo galego e diáspora (1916-1936)

Terceiro Congreso Internacional As Irmandades da Fala

4 e 5 de outubro de 2018
Santiago de Compostela
Congreso
Irmandades da Fala

Nacionalismo galego e diáspora (1916-1936)

Terceiro Congreso Internacional As Irmandades da Fala

4 e 5 de outubro de 2018 Santiago de Compostela

De maneira case simultánea á fundación das Irmandades da Fala na Galicia europea, xurdiron nas principais colectividades galegas de alén mar, nomeadamente na Habana, Bos Aires e Montevideo, mais tamén de xeito puntual en lugares como Antofagasta ou Chaco, grupos de emigrantes que se identificaron cos novos postulados políticos defendidos polas Irmandades. Vencellábanse en parte aos grupos rexionalistas e de apoio á cultura galega que xurdiran con anterioridade, así como ás sociedades mutualistas ou de instrución. Algúns emigrantes arribados a América despois de 1917 serviron tamén de propagandistas e convertéronse en líderes do galeguismo, como o escritor Eduardo Blanco-Amor ou Ramiro Illa Couto; outros líderes galeguistas xurdiron dos ambientes societarios galegos de carimbo agrarista, republicano ou socialista.


Entre 1916/18 e 1936, o galeguismo, nos principais núcleos da emigración americana seguiu unha dinámica autónoma: a un rápido crecemento e devalo en Cuba, contrapúxose a progresiva influencia dos galeguistas de Bos Aires no tecido societario da colectividade inmigrante. Igualmente, a evolución do nacionalismo galego na diáspora estivo condicionada por estímulos ideolóxicos diferentes dos que operaban na Galicia metropolitana, e entrou en interacción cos propios imaxinarios nacionais das sociedades de recepción. Neste senso, o galeguismo na diáspora constituíu unha variante específica dos diversos casos de nacionalismos europeos, dende o alemán, o irlandés ou o italiano no século XIX até o ucraíno, o vasco ou o lituano no século XX, que se reinventaron e se transfor-maron na diáspora e influíron no desenvolvemento das identidades nacionais dos seus países de orixe. 


Imaxes da portada: cabeceira da sección "Idearium Galeguista" da revista Céltiga e augaforte "Emigrantes" de Julio Prieto Nespereira, reproducida na portada de Céltiga, nº 87, 10 de agosto de 1928.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao Congreso.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705, Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Congreso.
Irmandades da Fala
Nacionalismo galego e diáspora (1916-1936)
Terceiro Congreso Internacional As Irmandades da Fala
Cando
4 e 5 de outubro de 2018
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705, Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Xosé M. Núñez Seixas
Ramón Villares
Inauguración
Rosario Álvarez
Relator/a
Pilar Cagiao
Fernando J. Devoto
Alfonso Iglesias Amorín
Emilio Xosé Insua López
Sergio Miceli
Henrique Monteagudo
Xosé M. Núñez Seixas
Carlos Pazos Justo
Matteo Sanfilippo
Raúl Soutelo
Ramón Villares
Organiza
Consello da Cultura Galega