Unha nova xeración de lumes?

Coloquio.

Unha nova xeración de lumes?

COLOQUIO GALAICO-PORTUGUÉS SOBRE INCENDIOS FORESTAIS

18 e 19 de xaneiro do 2018
Santiago de Compostela
Coloquio

Unha nova xeración de lumes?

COLOQUIO GALAICO-PORTUGUÉS SOBRE INCENDIOS FORESTAIS

18 e 19 de xaneiro do 2018 Santiago de Compostela

Nos últimos tempos estase a constatar que os incendios forestais  afectan cada vez con máis virulencia a edificacións e persoas. Esa interface urbano-forestal que até hai pouco só illadamente era pasto das lapas agora vese decote ameazada polos lumes, de tal xeito que a súa protección se converte no obxectivo prioritario dos operativos de extinción. Así mesmo, semella que a extensión e a intensidade dos incendios se van incrementando como consecuencia de situacións meteorolóxicas especialmente adversas así como co amoreamento excesivo de combustibles. Para moitos, o cambio climático pode estar detrás destas novas condicións.


Todo isto leva a diversos analistas a falar de que estamos diante dun cambio cualitativo na incidencia e características dos incendios forestais que non fará máis que incrementarse nos próximos anos. Fálase dunha nova xeración de lumes.


Para tratar destes temas, en territorios tan castigados polos lumes como Galicia e Portugal, o Consello da Cultura Galega (CCG) organiza este coloquio, no que se tenta definir até onde sexa posible esta nova situación e  discutir que medidas deberían implementarse para atenuar os seus eventuais impactos.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao coloquio.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Coloquio.
Unha nova xeración de lumes?
COLOQUIO GALAICO-PORTUGUÉS SOBRE INCENDIOS FORESTAIS
Cando
18 e 19 de xaneiro do 2018
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Inauguración
Rosario Álvarez
Relator/a
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Edelmiro López Iglesias
Luciano Lourenço
Juan Picos
António Salgueiro
Francisco Sineiro García
José Antonio Vega
Organiza
Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade (CCG)