A encrucillada da danza na actualidade

Xornada.

A encrucillada da danza na actualidade

Mércores, 26 de abril de 2017
Santiago de Compostela
Xornada

A encrucillada da danza na actualidade

Mércores, 26 de abril de 2017 Santiago de Compostela

“A danza é a linguaxe oculta da alma”
Martha Graham


Estamos a vivir un momento de profundas transformacións. Os modelos sociais e económicos dan mostra dun esgotamento sen precedentes e, ao mesmo tempo, comezan a emerxer iniciativas e experiencias que apuntan a unha nova maneira de entender as contornas e os contextos nos que vivimos. Evidentemente, a danza participa destes procesos de cambio. O sistema da cultura, tal e como o coñecemos hoxe, necesita revisar e redefinir os seus fundamentos, intereses e responsabilidades para poder seguir tendo un papel na nosa sociedade. Os principais protagonistas deste cambio son, sen dúbida, tanto artistas como profesionais da danza nos seus distintos ámbitos (académico, profesión, xestión, programación...). Por tanto, é fundamental coñecer a situación real da cultura e da danza para ser conscientes dos retos aos que se enfrontan e os recursos cos que contan.


Por todo isto e aproveitando que o 29 de abril se celebra o Día Internacional da Danza, dende a Sección de Música e Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega propoñemos unha xornada dedicada á encrucillada da danza na actualidade. Nela, profesionais de nivel estatal e autonómico, establecerán unha reflexión que nos permita abordar a importancia da danza como motor de cambio e crecemento persoal, así como dinamizadora na sociedade en que vivimos.


ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Xornada.
A encrucillada da danza na actualidade
Cando
Mércores, 26 de abril de 2017
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Coordinación
Eva Faraldo
Relator/a
María José Alemany
Cosme Marina
Antonio Najarro
Mercedes Suárez
Organiza
Sección de Música e Artes Escénicas (CCG)

Imaxe da portada: Jesús Robisco (recortada)