Romanarmy.eu

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Romanarmy.eu

Unha xanela aberta ao estudo e á divulgación da presenza militar romana no noroeste peninsular

Xoves, 12 de maio de 2016
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Romanarmy.eu

Unha xanela aberta ao estudo e á divulgación da presenza militar romana no noroeste peninsular

Xoves, 12 de maio de 2016 Santiago de Compostela

Nos últimos anos do século pasado produciuse na rexión cántabra o descubrimento dunha serie de sitios arqueolóxicos chamados a cambiar a historia da conquista romana do norte peninsular. Grazas ao desenvolvemento das técnicas prospectivas, estes campamentos de campaña, practicamente descoñecidos ata entón na Iberia, comezaron a localizarse rapidamente nas áreas ástur, leonesa e, finalmente, galaico-portuguesa. Nesta pequena revolución arqueolóxica, o impacto das técnicas de teledetección (fotografía aérea e por satélite, LiDAR aéreo, etc.) e dos Sistemas de Información Xeográfica (SIX) foi fundamental e permitiu o desenvolvemento de metodoloxías de baixo custo. Deste xeito, abriuse a disciplina ás achegas dun maior número de persoas, democratizándoa e permitindo a superación dos estritos límites académicos e especializados.


Romanarmy.eu xorde, dunha banda, como resposta natural a esta dinámica, intentando explorar as potencialidades desta liña de investigación, reforzándoa alí onde amosa as súas debilidades, e procurando entender mellor o modo en que se articulou a presenza militar romana nestas rexións e cal foi o seu impacto sobre as paisaxes arqueolóxicas mediante a adopción de perspectivas multidimensionais. Por outra, é a forma en que cristalizan as traxectorias confluentes dun conxunto de novos investigadores preocupados pola necesaria divulgación do noso patrimonio arqueolóxico e cultural. A través dunha linguaxe narrativa e visual, axeitada aos tempos en que vivimos, procuramos non só achegar a nosa investigación ao gran público senón tamén facelo partícipe desta mesma.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.gal
www.consellodacultura.gal

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal

Programa
ROMANARMY.EU
Programa en PDF
Temáticas
Ficha técnica 
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Romanarmy.eu
Unha xanela aberta ao estudo e á divulgación da presenza militar romana no noroeste peninsular
Cando
Xoves, 12 de maio de 2016
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205
difusion@consellodacultura.gal
www.consellodacultura.gal

Coordinación
Rebeca Blanco-Rotea
Iago Seara Morales
Relator/a
José Manuel Costa García
João Fonte
Manuel Gago
Andrés Menéndez Blanco
Organiza
Consello da Cultura Galega