O Proxecto Emchahe

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

O Proxecto Emchahe

Arqueoloxía das igrexas altomedievais en Galicia

Xoves, 17 de marzo de 2016
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

O Proxecto Emchahe

Arqueoloxía das igrexas altomedievais en Galicia

Xoves, 17 de marzo de 2016 Santiago de Compostela

Este é o terceiro encontro dunha actividade organizada pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega, os Encontros monográficos co Patrimonio cultural, coa que se pretende dar difusión a proxectos relacionados co patrimonio cultural que se estean desenvolvendo en Galicia e que poidan ser de interese polo seu alcance, resultados, singularidade, repercusión pública ou pola entidade patrimonial dos elementos sobre os que se focalicen os proxectos. O obxectivo da actividade é tamén o debate sobre eles, que dea lugar unha actividade participativa.


Este encontro céntrase no proxecto europeo Early Medieval Churches: Archaeology, History and Heritage (EMCHAHE), que se desenvolve en Galicia, dentro da Universidade de Santiago de Compostela, e está dirixido por José Carlos Sánchez Pardo. Ten como obxectivo xerar novo coñecemento científico sobre a arqueoloxía e a historia das igrexas altomedievais e o seu valor para a xestión do patrimonio galego. A investigación parte da premisa de que moitas igrexas rurais galegas teñen a súa orixe na Alta Idade Media e de que no noso territorio aínda sobreviven algunhas pegadas dese primeiro grande auxe de construción deste tipo de edificacións, tanto a nivel arquitectónico como arqueolóxico, artístico, documental ou incluso toponímico; malia isto, apenas son coñecidas e valoradas. A nivel histórico, as igrexas enténdense neste proxecto, máis alá de meras construcións físicas, como os vehículos e as expresións das interaccións sociais establecidas a diferentes niveis, no crucial período de cambios que vai entre os séculos V e XI. 

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal

Ficha técnica 
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
O Proxecto Emchahe
Arqueoloxía das igrexas altomedievais en Galicia
Cando
Xoves, 17 de marzo de 2016
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Coordinación
Rebeca Blanco-Rotea
Iago Seara Morales
Relator/a
José Carlos Sánchez Pardo
Jorge Sanjurjo Sánchez
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)